Uitgebreide AVG Training (4 - 6 uur)

Breadcrumbs

Uitgebreide AVG Training (4 - 6 uur)

Quote AVG uitgebreid

"Je hebt misschien niets te verbergen, maar wel altijd iets te beschermen!” 

Als je persoonsgegevens verwerkt ben je verplicht om je aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel AVG, te houden. In deze practische training leer je de basisbeginselen van de AVG. Je weet na afloop welke criteria de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hanteert om de hoogte van een eventuele boete te bepalen en je leert uiteraard hoe je deze kunt voorkomen.

Inhoud basis

 • Wat is de AVG?
 • Wat is Privacy?
 • Typen en categoriën persoonsgegevens
 • 6 beginselen van verwerking van persoonsgegevens
 • Wat zijn technische en organisatorische maatregelen

Uitgebreid (basis plus onderstaand)

 • Privacy by Design & Default
 • Accountability & Vastleggen
 • Consent / Toestemming
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Wat is een Register van verwerkingen
 • Beginselen van Risk Management & de link met DPIAs
 • Datalekken & meldplicht

Doelgroep en voorkennis

Voor deze training heb je in principe geen voorkennis nodig. Voor maatwerk trainingen kijken we naar jouw doelgroep en instapniveau en bepalen dan samen hoe diep we op de stof in kunnen gaan. Kies je niet voor een maatwerktraining dan kun je er vanuit gaan dat elk instapniveau welkom is.

Maatwerk nodig?

Je kunt trainingen met elkaar combineren of de inhoud van de training samen bepalen!

AVG/Privacy

Informatiebeveiliging

Risicomanagement

 

Interesse?

Neem contact op